Hur vi arbetar

Tre viktiga delar inom modern marknadsföring

Idag är det tre viktiga delar inom modern marknadsföring som kombinerat skapar effektiv marknadsföring som leder till ökad försäljning. De tre delarna är:

  1. Datadriven marknadsföring
  2. Omnikanal – Följ kunden på kunderesan i alla kanaler
  3. Kundupplevelsen

Med hjälp av marketing automation kan du få ut det mesta av din marknadsföring, mäta resultaten i realtid och styra dina insatser så att du når största möjliga effekt.

Datadriven marknadsföring

Datadriven marknadsföring skulle också kunna kallas kunddriven marknadsföring. Insikterna om din kunds beteende genom hela kundresan är grunden för att lyckas. Rätt tekniska plattformar och funktionalitet är viktigt, men ska väljas utifrån era kommunikativa behov. Därför bör projektet involvera representanter från alla avdelningar med kundinsikter redan från start.Det är också viktigt att förankra projektet högt upp i organisationen. Det ger en större förståelse i hela organisationen för vad datadriven marknadsföring är och hur man ska arbeta med den. Vi hjälper er att kartlägga kundresan och att skapa en strategi förankrad i ledningsgruppen. Läs mer

Omnikanal

Idag räcker det inte längre att basunera ut samma budskap i alla kanaler. Numera är det livsviktigt att kunna anpassa budskapet mellan olika kanaler, baserat på kundens beteende och data.Förmodligen kommunicerar ni redan i flera kanaler (s.k. multi-channel). Kanske har ni även tagit steget till att kommunicerar samma budskap i alla kanaler samtidigt (s.k. cross-channel). Få har dock kommit så långt att de kan anpassa budskapet i realtid beroende på vad kunderna gör och var de är i kundresan. Gör ni det?Vi hjälper er att gå från multikanal till omnikanal. Läs mer.

Kundresan

Kundresan är de mentala och fysiska stegen som era kunder tar från att de upptäcker er och hela vägen fram till köp. Läs mer.

Datadriven marknadsföring börjar med att fastställa kundresan. Kundresan bestämmer när du ska göra vad, baserat på er kunddata. 

Kundupplevelsen

Kundupplevelsen handlar om att anpassa upplevelsen efter kunden. När kundresan är kartlagd och tekniken på plats så återstår att förstå när kunden är i ett visst steg i kundresan och vad ni ska kommunicera just då.För det krävs insikt förankrad i data. Oavsett om en kund kontaktar supporten eller lämnar varukorgen för att en sista gång jämföra priser, så krävs det att ni förstår varför och kan agera på det.Vi hjälper er att sätta upp en struktur för att hantera data som ger er djupa kundinsikter, så ni kan agera på den direkt.

”Customer Experience” är kundens upplevelse av er och det är er uppgift att förstå och agera på den.


Vad gör oss annorlunda?