3. Arbeta datadrivet
  • Skapa datadriven struktur
  • Arbeta omnikanal
  • Bygg kundresa
  • Arbeta med content plan
  • Dokumentation av process

3. Arbeta datadrivet

Att arbeta datadrivet innebär att man agerar på kundernas beteenden. På så vis skapar ni en bra kundupplevelsen vilket in sin tur leder till en nöjd kund som ofta leder till mer försäljning.

Då är kundresan en viktig del för att kunna erbjuda:

När kundresan är kartlagd och tekniken på plats kan man på riktigt förstå när kunden är i ett visst steg i kundresan och vad ni ska kommunicera just då.

För det krävs insikt förankrad i data. Oavsett om en kund kontaktar supporten eller lämnar varukorgen för att en sista gång jämföra priser, krävs det att ni förstår varför kunden gör så och att ni agerar utifrån detta.

Vi hjälper er att sätta upp en struktur för att hantera data som ger er djupa kundinsikter, så ni kan agera på den direkt.