Kundresan

Datadriven marknadsföring skulle också kunna kallas kunddriven marknadsföring. Insikterna om era kunders beteende genom hela kundresan är grunden för att lyckas.

Rätt tekniska plattformar och funktionalitet är viktigt, men ska väljas utifrån era kommunikativa behov. Därför bör projektet involvera representanter från alla avdelningar med kundinsikter redan från start.

Det är också viktigt att förankra projektet högt upp i organisationen. Det ger en större förståelse i hela organisationen för vad datadriven marknadsföring är och hur man ska arbeta med den.

Vi hjälper er att kartlägga kundresan och att skapa en strategi förankrad i ledningsgruppen.