Läs hur du kan:

  • Hitta en modell för att identifiera kundresan
  • Lära dig hur du kommunicerar rätt budskap till rätt kund
    vid rätt tidpunkt i rätt kanal – baserat på kundresan
  • Implementera våra 10 konkreta tips om integrationer och var du ska börja

Marketing Automation handlar varken om att jobba hårdare eller mindre, utan om att jobba smartare och effektivare. Lär dig automatisera hela processer och få mer tid över till att göra affärer!

Ladda ner "Andra vågen av Marketing Automation"