Tjänster

Strategi

En digital strategi är idag ett måste. Utgångspunkten är kundresan och kundupplevelsen. Det kräver att ni känner era kunder och deras steg från intresse till att köpa och bli lojala kunder.

För att lyckas krävs även smidiga arbetsprocesser internt över avdelningsgränserna. Vi hjälper er att sätta upp er kundresa, ta fram en struktur för er kommunikation och interna arbetsprocesser samt segmentera era kunder rätt.

Vad vi kan hjälpa er med

Vi hjälper er med att:

 • Identifiera övergripande mål inom försäljning och marknadsföring
 • Identifiera era kunder och deras kundresa
 • Identifiera viktiga segment och kundbeteenden
 • Kartlägga nuvarande processer, arbetssätt och ansvar
 • Skapa en strategi för sömlös kommunikation i alla kanaler

Grunden till en bra strategi börjar med kundresan.

Hur vi gör det

 • Analyserar befintlig data och kundsegment
 • Visualiserar resultat
 • Kopplar ihop kundresan med faktiska kundbeteenden i workshops
 • Tar fram user stories som underlag till er kommunikativa plan
 • Upprättar en strategi och taktisk plan för kommunikationen i kundresan
 • kravställer funktionalitet
 • Sätter upp dokumentation för teknisk kravställning

Digital transformation

Digital transformation handlar om en förståelse i hela organisationen för digitaliseringens möjligheter i marknadsföringen. Det är ditt jobb som beslutsfattare att förankra detta i organisationen och involvera rätt personer. Först då kan ni sätta rätt mål och kravställa verktyg.

Ofta börjar datadriven marknadsföring som ett projekt hos IT-avdelningen. Då glöms kundinsikterna lätt bort. Vi förespråkar en mer kundnära drivkraft med fler representanter i organisationen redan från projektets början.

En lyckad digital transformation är en förutsättning för att kunna arbeta datadrivet och kommunicera omnikanal.

Vad vi kan hjälpa er med

 • Identifiera mål och ansvar för alla intressenter
 • Anpassa modeller för iterativa arbetsflöden och rapportering
 • Utbilda i förändringsprocesser och nya arbetssätt
 • Implementera lösningen i den dagliga verksamheten
 • Dokumentera processer och rapporterar

Hur vi gör det

 • Tar fram klara mål och KPI:er för alla ansvarsområden
 • Håller workshops för koppla ihop processer och tekniska krav
 • Sätter upp projekt för quick wins i iterativa arbetsflöden och rapporter
 • Kontinuerliga genomgångar med alla inblandade för att förankra, förstå och anpassa nya arbetssätt
 • Säkerställer korrekt mätning av aktiviteter
 • Ser till att projektet för quick wins återkopplar till den dagliga verksamheten
 • I slutet av projektet ser Data Talks till att förändringar är dokumenterade och att en utvärdering görs så att det kan lämnas över till verksamheten

Teknik

Genom att samla och agera på er kunddata kan ni arbeta smartare med automatiserade processer. Vi hjälper er att kravställa, hitta rätt lösning och implementera den.

Vad vi kan hjälpa er med

Vi arbetar med verktyg och system inom marketing automation, Customer Data Management, e-handelssystem, affärssystem och annonseringssystem. Vi gör följande:

 • Hjälper till med datainsamling, identifiering och hjälp att få godkännande för den data ni vill använda
 • Hjälper till med datamodeller utifrån er kravspecifikation
 • Ser till att funktionalitet och krav på integration för att genomföra “user cases” finns i era system
 • Implementerar verktyget för att kunna skapa segment och budskap
 • Implementerar och aktiverar systemen i rätt kanaler
 • Sätter upp integrationer mellan system för att stödja teknisk kravspecifikation
 • Utbildar i systemen för att göra er så självgående som möjligt
 • Dokumenterar och överlämnar

Hur vi gör det

Utifrån den kravspecifikation som tagits fram tar Data Talks hand om hela implementationen för att kunna skapa en bra kundupplevelse. Det går till så här:

 • Vi säkerställer att systemarkitekturen är förankrad i ett marknads- och försäljningsperspektiv.
 • Vi sätter upp regler och ser till att systemet är implementerat i linje med strategin.
 • Vi implementerar och/eller bygger integrationer mellan system för att stödja tekniska kravspecifikationen.
 • Vi testar och validerar att implementationen motsvarar krav och förväntningar.
 • Vi går igenom implementation och integrationer med tekniska mottagare för att säkerställa överlämning. Vi kan även ansvara för drift av integrationer.
 • Teknisk dokumentation är en självklarhet vid överlämning för att kunden lätt ska få transparens och kunna ta över.

Teknikpartners

Vi arbetar med flera olika tekniska plattformar, som data- och aktiveringsplattformar för Marketing Automation och Customer Data Management. Vi hanterar även, direkt eller via partners, till exempel:

 • Annonsering i sociala medier
 • Implementation och integration med e-handelssystem och affärssystem
 • Implementation av webbanalyssystem och dataplattformar

Vi är implementationspartners åt SALESmanago och Apsis:

Vi är även samarbetspartners med Lincube angående datavisualisering och analys.

Kontakta oss

Vill du komma igång och effektivisera er marknadsföring eller bara få veta mer om oss och hur vi kan hjälpa er?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Kontakta oss