6 tips till effektivare marknadskampanjer

Att vara effektiv i sin marknadsföring är nyckeln till framgång och kommer särskilja ditt företag från massvis med liknande företag. För att bli effektiv i sin marknadsföring är det en fördel att investera i ett Marketing Automation system och fokusera på SEO (Search Engine Optimisation). Det är viktigt att förstå att annonsering, SEO och Marketing Automation inte ska hanteras separat, utan det måste finnas en välplanerad strategi som integrerar de olika kanalerna. För att dina marknadskampanjer ska lyckas behöver du planera och sätta upp allt på rätt sätt. Därför ska jag dela med mig av 6 steg du behöver ta för att lyckas med dina kampanjer. Låter det intressant? Då kör vi!

1. Sätt mål och KPI:er för dina kampanjer
En kampanj utan mål är meningslös. Med hjälp av att sätta rimliga mål och KPI:er kommer du att kunna se hur väl din kampanj presterat. Innan du sätter dina mål behöver du fråga dig själv ett par frågor:

 • Vad vill jag uppnå?
 • Hur lång tid kommer det ta?
 • Vilken budget har jag?
 • Vilka resurser har jag?
 • Hur vill jag uppnå mina uppsatta mål?

Ett exempel på mål kan vara: förbättra försäljningen med x%, generera x antal leads eller skapa mer intresse på hemsidan eller bloggen. Analysverktyg (såsom Data Talks PRO) kommer hjälpa dig mäta, jämföra och dra slutsatser och reagera på positiva och negativa trender i realtid.

2. Identifiera din målgrupp
Olika innehåll, produkter och distributionskanaler tilltalar olika människor. Det innehåll du skickar till kvinnor skiljer sig från män, likaså mellan unga och äldre.  Genom att bestämma en målgrupp kommer du lättare kunna personifiera ditt innehåll på din hemsida, sms eller email. Det kommer generera högre intresse och engagemang för dina leads/potentiella kunder. Tack vare skapandet av A Buyer Persona, en profil av din ideala kund, kommer du förstå din målgrupps beteende och du kommer också se vad de behöver.

3. Planera ditt innehåll och dina verktyg
Marketing Automation ger dig tillgång till enormt stora mängder kunddata såsom: deras vanor, intressen och demografiska profil. Den kunskapen kan överföras till specifika handlingar och den samlade datan kan användas för att planera och distribuera innehåll i olika kanaler.

Du har ett brett utbud av kanaler tillgängliga:

 • E-postmarknadsföring
 • Website marknadsföring
 • Sociala media
 • Annonsering
 • Mobil-marknadsföring
 • Sökmotorer

Testa olika scenarion vad som funkar och inte funkar på din målgrupp, med andra ord testa A/B-testning.

4. Skapa en bra landningssida
Om du leder en marknadskampanj ska du aldrig dirigera dina besökare till din startsida. De kommer bli förvirrade för att de inte hittar det de letar efter, vilket kommer skapa frustration och dina besökare kommer lämna dig. En väl konstruerad, lyhörd och personlig landningssida gör att dina kunder kan fokusera på vad som är relevant för din kampanj – utan onödig distraktion.

Din landningssida ska:

 • Följa en röd tråd med dina annonser i form av design och innehåll
 • Bygga förtroende mot företaget
 • Innehålla en tydlig “Call-to-Action”

5. Vårda dina leads
Du måste se till att hålla en bra relation med dina potentiella kunder. Du måste bygga upp ett förtroende, utbilda och öka lojaliteten med dessa personer. Här kommer Lead Nurturing till stor hjälp. Målet är att underhålla kontakten med leads och för att kommunicera fördelarna med din produkt eller service.

6. Analysera dina kampanjer
Varje marknadsaktivitet bör noggrant analyseras. Det är genom analyserna som du vet om du lyckats med din kampanj. I Data Talks PRO plattformen hittar enkla dashboards för de viktigaste KPI:erna och kundinsikterna, vilket gör det möjligt att exakt styra kampanjens framsteg. Analysen tillåter att verifiera och förbättra kampanjen om det behövs. Det kommer också att lyfta fram styrkor och svagheter i kampanjen som gör att du kan dra slutsatser och leda till mer framgångsrika åtgärder i framtiden. Att förbereda en detaljerad rapport hjälper till att upprepa den tidigare uppnådda framgången och berika den nuvarande kunskapen om dina kunder.

2018-09-12T12:20:33+00:00