Arbeta smartare med din kunddata – det lönar sig

Dagens marknadsföring handlar mycket om data, men fokuset har skiftat. Det handlar inte längre om hur du ska samla in data utan hur du ska använda den. Rob Roy, Chief Digital Officer på Sprint, håller med om det och säger: “Vi tror att data är vår olja, vårt guld, men att ha hundratals miljoner terabytes data som inte är agerbar gör verkligen ingen nytta”. Ett överflöd av data är snarare utmaningen för de flesta företag som med hjälp av datan vill skapa förbättringar.

I dagens konsumentdrivna era kräver kunden att varumärken ska veta vad de vill ha och ge dem det snabbt. De ledande marknadsförarna använder tekniken och datan för att förstå sin målgrupp – och agerar i enlighet med vad datan säger.

I en undersökning från MIT Sloan Management review fastslås att de företag som investerar mest i marknadsteknologi är de som också är de som presterar bäst. Men det är inte tekniken i sig som gör att de presterar bättre än medelvärdet utan snarare de möjligheter till att agera som tekniken medför. Det är tre saker som framförallt framstår som viktiga:

1. Förstå kunden i realtid
Genom att samla och analysera beteendedata från kunden skapas ett större djup i förståelsen för hur en kundresa kan se ut och framförallt vad som krävs för att öka konverteringen mellan kundresans olika steg. Enligt en undersökning av Econsultancy och Google som heter “Customer Experience is Written in Data” menar nästan 90% av marknadsförare, oavsett organisation, att förståelse av kundresan över alla kanaler och oavsett enhet är kritiskt för att vara framgångsrik. Genom denna analys och med rätt tekniskt stöd kan man agera precis i rätt tid när kunden förväntar sig ett relevant erbjudande.

2. Koppla samman interna team
Teknologi kan vara en fantastisk pådrivare av förändring och disruption. Men för att kunna omvandla din data till något värdefullt behöver dina talanger få tillgång till datan så att de kan analysera den. Alltså behöver du demokratisera din data genom att lyfta upp den från silos i din organisation. Först då kan du börja analysera datan ur flera synvinklar och perspektiv för att skapa insikter. Efter analysen kan tekniken återigen fungera som en katalysator och överbrygga gapet mellan insikter och att agera på insikter. Det är när ni agerar på insikterna som resultaten kommer synas i era ekonomiska nyckeltal.

3. Fokusera på att vara relevant
Idag börjar 85% av alla köp online och det skapar en fantastisk möjlighet att knyta an till våra kunder mer än någonsin. Vi kan finnas nära kunden genom hela kundresan, och finnas där vid rätt tillfälle genom många olika kanaler. Vi kan skapa större värden och personalisera mycket djupare än tidigare. Svaret på hur ni blir relevanta för era kunder ligger i den data som kunden lämnar efter sig och även den data som kunden själv delar med sig av.

För att lyckas med detta krävs det tre saker:
Samla data – Analyser data – Agera på data.

Låter det enkelt? Om ni gör det rätt och i små steg så är det precis så enkelt.

2018-06-12T06:57:08+00:00