Så hjälper vi företag bli datadrivna

Vi får ofta frågor och funderingar kring hur man egentligen kommer igång med att arbeta datadrivet. Väldigt ofta får vi också svaret att det inte finns tid, inte finns resurser eller att man inte vet var man ska starta. Såklart finns det ingen magisk formel som löser det för varenda företag, men det handlar alltid om att ha en strukturerad idé som sedan omsätts i flera mindre steg. Hur gör vi med våra kunder då?

Start – sätta upp system
Vi börjar här för att de flesta företag redan har aktiviteter de arbetar med som involverar e-post, annonsering och/eller andra typer av digitala marknadsaktiviteter. Det innebär att vi så snabbt och smidigt som möjligt vill få kundens aktiviteter ihopkopplade med kunddatan. När vi sätter upp det vi kallar för Data Talks Pro ser vi till att det inte tar mer än två veckor att flytta befintliga aktiviteter till Data Talks Pro.

I denna fas sätter vi upp de system kunderna har och ser till att all data samlas i en dashboard där kunden kan få överblick över vad som händer och kunna agera på den.

Vad får kunden?

 • Data samlad från Marketing Automation-systemet och Google Analytics i en dashboard
 • Funktionalitet för att automatisera import av data från CRM-system
 • Funktionalitet för att arbeta datadrivet genom att skicka segment till Marketing Automation-systemet

Steg 1 – komma igång med datadrivna aktiviteter
I detta steg hjälper vi kunden att komma igång med grundläggande aktiviteter som bygger på det kunden redan gör. Det viktiga här är att vi inte gör saker som tar tid och resurser av organisationen eller förändrar processer. Varför? För att vi inte vill att kunden ska hamna i ett stort förändringsarbete innan man ens kommit igång och för att de flesta kunder inte har möjlighet att avsätta massor med tid utan en rigorös planering innan.

Vad får kunden?

 • Enklare automatiserade flöden som förenklar för organisationen och visar vad datadriven marknadsföring kan ge.
 • Möjlighet att arbeta vidare med e-postmarknadsföring, digital marknadsföring på t.ex. Facebook
 • Enklare flöden för leadsgenerering via popup eller personaliserade formulär

Steg 2 – bestämma övergripande strategi
I detta steg är kunden redan igång och har förhoppningsvis redan börjat se resultat av sin datadrivna marknadsföring. Nu kan vi använda information från de grundläggande aktiviteterna och den data kunden samlat in för att hjälpa kunden att sätta ihop en plan för vad man vill uppnå och vad det innebär att bli datadriven. Här handlar det också om att prioritera aktiviteter och planera för mer resurser, något som underlättas av att redan ha sett resultat av de första aktiviteterna.

Vad får kunden?

 • En strukturerad plan för hur man ska rulla ut aktiviteter i prioriteringsordning
 • Hjälp med aktiviteter och utbildning som stödjer ett förändrat arbetssätt och den transformation som ett datadrivet arbetssätt kräver

Steg 3 – arbeta datadrivet
Nu är kunden datadriven och kan börja dra lärdomar av sin data, testa olika aktiviteter och bli datadriven på riktigt.

Vad får kunden?

 • Ökad effektivitet – gör rätt sker baserat på insikterna
 • Fler varma leads att bearbeta
 • Ökad försäljning!

Summering
Att arbeta datadrivet är alltid en pågående process och vi tror inte att riktigt förändringsarbete börjar på papperet. Det börjar i organisationen i den verksamhet som kunden redan bedriver. Att bli datadriven är en överlevnadsfråga och kommer att påverka hela organisationen, men det innebär inte att man ska vänta med det. Snarare tvärtom, det gäller att komma igång så fort som möjligt för ju längre ni har arbetat med att bli datadrivna, desto snabbare når ni målet.

2018-09-14T14:34:12+00:00