Vad tycker våra kunder om att arbeta datadrivet?

Den 4 september arrangerade vi ett frukostseminarium för att prata om hur du kan arbeta datadrivet. Vi bjöd in två kunder, Frälsningsarmén och Alma Talent, som berättade om deras resa att bli datadrivna. Vi på Data Talks tycker förstås att det är en självklarhet att arbeta datadrivet, men vad säger våra kunder?

Leif Bergström, kommunikations- och insamlingschef på Frälsningsarmén berättade om deras utmaningar att få till en bra givar-resa, hur viktigt det är att prioritera och vilket tidsperspektiv de har i arbetet med Marketing Automation.

Enligt Leif står Frälsningsarmén inför en stor utmaning att få ihop en hub. Med det menar Leif en “hub” för att knyta ihop:

  • CRM
  • Innehåll
  • Alla kanaler

För det är när man får till en “hub” som man kan få ihop hela givar-resan. Som exempel nämner Leif att det är en stor skillnad på att skicka ett SMS om att be en givare att ge genom SMS kanalen och att skicka ett SMS i syfte att be en givare att ge via Swish. Det är ett bra exempel på en sak som visar hur viktig just en sådan detalj är för att öka konverteringarna.

Vidare betonade Leif vikten av att arbeta effektivt. Som exempel nämner han vikten av att återanvända innehåll i flera kanaler, för det gäller att hushålla med resurserna, då de snabbt blir många uppgifter och projekt att driva.

Lotta Malmberg, tidigare marknadschef på Alma Talen och den som arbetat mycket med resan att bli datadriven, berättade att det största misstaget de gjorde var att kalla deras datadrivna resa ett “Databasprojekt”. Att benämna något som “projekt” indikerar att det finns ett slut, men denna resan som de börjat kommer aldrig att ta slut. Det kommer alltid finnas uppdateringar som måste göras. En annan utmaning som Alma Talent stod inför var att de jobbade väldigt mycket i silos, vilket gjorde att de hade svårt att samarbeta mellan avdelningarna. Hon nämner i slutet av sin presentation att det är en organisationsfråga att arbeta datadrivet, inte en avdelnings-fråga.  

Leif på Frälsningsarmén säger precis som Lotta på Alman Talent: att bli datadriven är inte en avdelnings-fråga utan berör en hel organisation. Därför är det viktigt att involvera hela marknadsorganisationen i denna process. Frälsningsarmén siktar på att börja automatisera processer inom första året. Deras 5-åriga vision är att fortsätta och att lägga till flera kanaler med fokus på att öka närvaron i de digitala kanalerna, men Leif tillägger att arbeta datadrivet inte bara handlar om digitala kanaler, det är en av de viktigaste, men det rör alla kanaler man arbetar med.

Alma Talent satsade mycket på nyhetsbrev och skapade en intressebaserad databas där det skickades ut ca. 30 olika nyhetsbrev i veckan. De jobbade väldigt mycket med att personifiera deras innehåll och fick mycket högre öppningsfrekvens i jämförelse med vad de fick när de skicka samma mail till alla. Alma Talet har gått från att ha 20% öppningsfrekvens till ca. 45%, vilket är en ökning på över 50%. Lotta lade till att det är okej att skicka mycket mail om det är relevant för mottagaren.

Hur kommer du igång?
Låter det intressant? Att bli datadriven är en överlevnadsfråga för många företag idag. Om du inte kommit igång än så rekommenderar vi att ta ett första möte med oss och låt oss berätta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag på bästa sätt. Vill du också bli mer relevant och skicka personaliserade erbjudanden i rätt kanal – för att öka din öppningsfrekvens och därigenom din försäljning? Ta ett samtal med oss!

2018-09-12T10:33:00+00:00