Vi byter namn

Lincube blir Data Talks

Lincube och Data Talks har blivit ett bolag och från och med nu heter vi Data Talks. Det är logiskt – vi pratar om data, vi hjälper våra kunder att generera tillväxt och värde genom data och vi erbjuder vår SaaS-lösning Data Talks PRO som handlar om data, Säger en av grundarna och VD Stefan Lavén. 

”För våra kunder handlar det om att få ihop helheten”, säger Stefan Lavén. ”Vi hjälper dem, att på ett enkelt sätt, hantera och visualisera de enorma mängder data som genereras i alla kundkontakter och kanaler och göra den användbar samt agera med en hög grad av automation och AI för att skapa hög tillväxt och lönsamhet.”

 

Nu samlar vi våra erbjudanden under ett namn: Data Talks

Våra tre erbjudanden handlar alla om att bli datadriven, om att använda data i sin marknadsföring. För att kunna göra det effektivt kombinerar vi marknadsföring och teknik, så kallad MARTECH. Vi hjälper våra företag med:

  • Data Talks MA – Marketing Automation
  • Data Talks PRO – Kombinera Marketing Automation och analys
  • Data Talks Custom – En lösning för alla era behov

Våra erbjudande

Data Talks MA

Marketing Automation

Vi är återförsäljare av SALESmanago Marketing Automation-plattform som vi implementerat hos drygt 30 varumärken. Vidare hjälper vi till att integrera med andra system, skapar kundresor, bygger leadgenereringsprocesser och hjälper våra kunder att personalisera sin kommunikation.

Data Talks PRO

Marketing Automation & Analys

Data Talks PRO blir ni snabbt datadrivna och kan generera tillväxt & värde för hela organisationen. Data Talks PRO är vår SaaS-lösning som kombinerar Marketing Automation och analys i en plattform. Vilket gör att ni kan arbeta med de tre hörnstenar i ett datadrivet arbetssätt: Samla, Analysera och Agera.Lär känna era kunder bättre genom djupare realtids-insikter och agera på dessa genom Marketing Automation.

Data Talks Custom

En lösning för alla dina behov

Ibland räcker det inte med en standardlösning. Då kan vi hjälpa företag med mer avancerade dataset som behöver analyseras parallellt med övriga marknadsföringsaktiviteter. Med Custom kan vi bygga anpassade lösningar med byggstenar från vår SaaS-lösning Data Talks PRO så att våra kunder kan komma igång inom dagar, inte månader. Här använder vi vår djupa kompetens inom teknikområdet för att lösa mer avancerade frågor.

Vi är Data Talks

Data Talks är ett Marketing Automation och analys-företag. Vi kombinerar marknadsföring med teknik, så kallat Martech och hjälper företag att bli datadrivna för att skapa värde och tillväxt genom att använda kunddatan fullt ut. Genom att bli datadriven blir du mer konkurrenskraftig och får ett försprång gentemot dina konkurrenter. 

Data Talks är resultatet av kombinationen av marknadsförare, säljare och tekniska konsulter som tidigt förstod värdet av kunddata och att företag kan vinna mycket genom att samla data, analysera den och agera på den. Idag är vi ca. 30 medarbetare i Stockholm, Helsingfors och Sofia.

2018-09-12T08:22:29+00:00