Loading...
Vad är Marketing Automation?2018-09-14T12:11:46+00:00

Arbeta smartare med automatiserad marknadsföring

Att arbeta med marknadsföring betyder att du ska nå en målgrupp med ett visst budskap i syfte att marknadsföra ditt varumärke. Idag, när konsumenter och företag blivit mer och mer digitala, kan du arbeta mer effektivt med marknadsföringen. Att arbeta mer effektivt betyder mer automatiserat, mer relevant och mer målinriktat. Du kan mäta resultaten snabbare och mer noggrant. Tekniken är den som möjliggör detta och spelar en stor roll i dagens marknadsföring.

Vad är Marketing Automation?

Marketing Automation är den mjukvara som syftar till att automatisera marknads- och försäljningsaktiviteter. Många marknads- och försäljningsavdelningar behöver automatisera upprepande aktiviteter såsom e-post, sociala media eller personalisering av webben. Funktionerna i en Marketing Automation plattform hjälper marknads- och försäljningsavdelningar att arbeta mer effektivt i sitt dagliga arbete.

Bygg din kundresa

Kundresan beskriver alla steg i köpprocessen från ett kundperspektiv. Vad en kund gör, hur den beter sig, vilken kanal den använder och hur den upplever köpprocessen. Det är viktigt att förestå dina kunders beteende genom hela kundresan för att lyckas. Data Talks hjälper dig kartlägga din kundresa för att skapa bättre kundupplevelser, generera ökad kundlojalitet och ökad försäljning. För att få en bättre förståelse av hur kundresan fungerar rekommenderar vi att du läser vår e-bok: Andra vågen av Marketing Automation: ladda ner den här.

Hur kan Marketing Automation hjälpa dig?

Kämpar du med många manuella uppgifter, skickar du samma kommunikation till hela din målgrupp med risken att du inte är relevant i din kommunikation? Om ditt svar är ja, är Marketing Automation rätt plattform för dig. Marketing Automation kan hjälpa dig bli effektivare, mer relevant och mer lönsam i din marknadsföring och försäljning på grund av plattformens många välutvecklade funktioner.

Generera fler leads

Ett av många mål för ett företag är att generera nya lead. Varför? För att leads leder till nya kunder, och kunder är livsviktigt för alla företag. Leads är ett företags levebröd och du kan ha världens bästa produkt eller service, men om ingen känner till den existerar du inte. Marketing Automation kan hjälpa dig att fånga in nya leads, att sålla ut de mest intressanta lead:en och vårda dem till att bli “Sales Qualified Leads” (SQL) som försäljningsavdelningen kan bearbeta. Denna process kallas för Lead Nurturing och du arbetar med funktioner som arbetsflöden (workflows) och säljtrattar (sales funnels).

Automatisera din marknadsaktiviteter

Genom att automatisera dina marknadsaktiviteter kommer du bli effektivare och få mer tid över till att vara kreativ.

Kom igång med Marketing Automation idag!

Prata MA med oss