Loading...
Martech2018-09-22T16:32:20+00:00

Det handlar inte om verktygen, utan om problemet de löser

Martech är förkortningen “Mar” som i Marketing och “Tech” som i Technology. Martech handlar just om att koppla samman teknikens fördelar för att lösa marknadsförarens utmaningar.

Vad är Martech?

Martech är ett resultat av den revolutionerande teknikutveckling som skett under de senaste decenniet. Internet, mobiltelefonen och sociala medier är några exempel som har ändrat konsumenters köpbeteende. Konsumenter genererar enorma mängder data genom att de konstant är online. Denna data kan i sin tur hjälpa marknadsförare att bli mer relevant i sin marknadskommunikation och därav mer effektiv i sitt arbete.

Blog

Tack vare Molnet

Det har blivit lättare att hantera stora datamängder tack vare Molnet. De stora datamängderna krävs för att kunna göra analyser som sedan tar fram kundinsikter som marknadsföraren kan agera på direkt i sin Marketing Automation plattform. Eftersom datamängden vuxit exponentiellt och kanalerna (e-post, web, sociala medier, mobil m.fl.) blivit allt fler behöver dagens marknadsförare hjälp av tekniska system för att kunna hantera detta.

Läs mer

Marketing + Technology = Data Talks PRO

Data Talks PRO är vår egna Saas-lösning som är byggd för att hjälp marknadsförare bli smartare i sitt sätt att arbeta.
Läs mer

Konsumenter kräver relevanta erbjudanden

Dagens företag blir mer relevanta och “lyssnar” på sin målgrupp och baserat på kundens beteende kommunicerar rätt. Sist men inte minst kan dagens marknadsförare skala upp sina insatser och mäta alla insatser mer noggrant, snabbare (i realtid) och agera bättre med hjälp av tekniken.

De största vinsterna att arbeta med Martech är att du kan samla data från fler källor, analysera data och få bättre kundbild och insikter, agera automatiserat och med hjälp av Machine Learning och AI optimera över tid.

Se filmen om Data Talks PRO som samlar, analyserar och agerar på kunddatan.